Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3474
Title: Bevoegdhedenovereenkomst tussen overheden onder de Wro: Acta est fabula?
Authors: Rijn, J van
Keywords: Wro
overheden
bevoegdheden
overeenkomsten
Issue Date: 29-Aug-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag in hoeverre een overeenkomst toelaatbaar kan worden geacht die wordt gesloten over de wettelijke vastgelegde bestuursrechtelijke bevoegdheden. Daarbij wordt mn aandacht gegeven aan de beleidsruimte of beleidsvrijheid van bestuursorganen die gereguleerd kan worden in een bevoegdhedenovereenkomst.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3474
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWJvRijnapril2011.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.