Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3520
Title: Management accounting change in de verplegings- en verzorgingssector: een verklarende casestudy naar management accounting change als gevolg van de introductie van zorgzwaartefinanciering in de verplegings- en verzorgingssector gebruik makend van het institutionele model van Burns en Scapens
Authors: Hanssen, H P J
Keywords: zorgsector
management accounting change
Issue Date: 12-Sep-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag welke veranderingen er opgetreden zijn in de management accounting na de introductie van zorgzwaartepakketten bij bepaalde zorginstellingen. Daarbij staat centraal de rol die het model van Burns en Scapens kan spelen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3520
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWHPJHanssenjuni2011.pdf601.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.