Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3533
Title: Inlevingsvermogen van de middenmanager bij het implementeren van een cultuurverandering: een enkelvoudige gevalsstudie naar de invloed van het inlevingsvermogen van de middenmanager op de verandering in organisatiecultuur
Other Titles: Empathy of the middle manager during the implementation of an organizational culture change: the influence of the empathy of middle managers on the results of an organizational culture change in a single case study
Authors: Voort, G Y van der
Keywords: cultuuurverandering
organisaties
middenmanager
inlevingsvermogen
Issue Date: 15-Sep-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de verschillen tussen een effectieve en een minder effectieve midenmanager bij de implementatie van een strategische cultuurverandering. Daarbij wordt mn aandacht gegeven aan het inlevingsvermogen van de betreffende manager.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3533
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWGYvdVoortjuni2011.pdf572.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.