Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3538
Title: Optimisme en illusie van controle: de invloed op een buitenlands investeringsbesluit: de invloed van optimisme en illusie van controle op de besluitvorming bij het MKB met betrekking tot directe buitenlandse investeringen in de nieuwe EU-landen
Authors: Groeneweg, P
Keywords: investeringen
buitenland
controle
Issue Date: 16-Sep-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de manier waarop in het MKB besluiten genomen worden mbt investeringen in de nieuwe EU-landen. De centrale vraag daarbij is of deze beïnvloed worden door de gedragsaspecten Illusion of Control en overoptimisme.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3538
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWPGroeneweg2011.pdf384.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.