Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3547
Title: Accounting verandering in nederlandse politieorganisaties door de introductie van prestatiemanagement: een onderzoek naar inzichten in verschillen tussen plan en realisatie van accounting change ten gevolge van de invoering van prestatiemanagement
Authors: Blomsma, R
Keywords: accounting
politieorganisaties
prestatiemanagement
Issue Date: 19-Sep-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de inzichten die Ter Bogt en Van Helden bij het beschrijven van accounting change processen toevoegen aan het raamwerk van prestatiemanagement. Daarbij wordt mn aandacht gegeven aan de bovenregionale opsporingspraktijk van de politie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3547
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWRBlomsmaapril20111.pdfscriptie834.62 kBAdobe PDFView/Open
MWRBlomsmaapril20112.pdfbijlagen957.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.