Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3551
Title: ERP-implementatie: een project of programma?: een onderzoek in hoeverre kenmerken van ERP-implementatietrajecten overeenkomen met kenmerken van project- dan wel programmamanagement en wat consequenties zijn van het niet ondersteunen van kenmerken van ERP-implementaties
Authors: Bijl, C van der
Keywords: ERP-implementatie
projectmanagement
programmamanagement
Issue Date: 19-Sep-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag in hoeverre ERP-kenmerken overeenkomen met projectmanagement- of programmamanagementkenmerken. Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan de consequenties van het niet ondersteund zijn van ERP-kenmerken in een implementatietraject.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3551
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPMITCvdBijlapril2011.pdf817.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.