Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3574
Title: "Onderwijsovereenkomst" voor leerplichtige leerlingen?
Authors: Geene, W
Keywords: onderwijsinstellingen
leerlingen
overeenkomst
Issue Date: 22-Sep-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag of de rechtsbetrekking tussen ouders, leerplichtige leerling en het bevoegd gezag van de school aangemerkt kan worden als overeenkomst. Daarbij staat centraal of deze rechtsbetrekking wettelijk geregeld moet worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3574
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWWGeeneapril2011.pdf414.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.