Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3593
Title: Gebruik van sociale media in het onderwijs: wat is wijsheid?
Authors: Sloep, Peter
Keywords: diesrede
sociale media
Issue Date: 26-Sep-2011
Abstract: Het gebruik van sociale media in het onderwijs kan weinig ambitieus zijn en zonder veel risico worden gedaan. Dan gaat het om kleinschalige projecten, zoals het gebruik van reflectieblogs bij de lerarenopleidingen. Zulke projecten veranderen het onderwijs zoals het gegeven wordt nauwelijks. Of het gebruik is ambitieus en risicovol, en dan gaat het om bijvoorbeeld de invoering van leernetwerken bij het levenslang leren. Zulke projecten tasten vertrouwde gebruiken en waarden fundamenteel aan. Elke vorm heeft zijn plaats. In het tweede geval kunnen de benodigde veranderingen zover gaan dat ze de de invloed van een enkele onderwijsinstelling te boven gaan. Zo vergt het gebruik van leernetwerken voor levenslang leren van professionals het ontwikkelen van de notie van een online learner identity, geoperationaliseerd als het geheel van sporen dat iemand online achterlaat.
Description: Sloep, P. B. (2011, 23 September). Gebruik van sociale media in het onderwijs: wat is wijsheid? Presentatie ter gelegenheid van de 27e dies natalis van de Open Universiteit, Heerlen, Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3593
Appears in Collections:2. LN: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110923Diesrede.pdf985.46 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons