Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3595
Title: Vordering benadeelde partij na inwerkingtreding van de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces: meer mogelijkheden voor de rechter?
Authors: Dijk, H J vam
Keywords: strafproces
slachtoffer
vordering
wetgeving
Issue Date: 27-Sep-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag of de nieuwe wetgeving de rechter meer ruimte geeft voor de ontvankelijk verklaring en toewijzing van de vordering van de benadeelde partij. Daarbij wordt mn aandacht gegeven aan de inhoud van de wetgeving en aan de voorwaarden waar de betreffende partijen aan moeten voldoen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3595
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWHJvDijkmaart2011.pdf204.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.