Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3635
Title: Planschade: hoe en wanneer kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming in (plan)schade?
Authors: Winden, M van
Keywords: planschade
wetgeving
jurisprudentie
Issue Date: 4-Oct-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de factoren die bepalend zijn bij het recht op planschadevergoeding en mede de hoogte van het planschadebedrag bepalen. Daarbij wordt mn aandacht gegeven aan de geldende wetgeving en de jurisprudentie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3635
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWMvWinden2010.pdf313.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.