Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3666
Title: Romte foar it Frysk yn it oanbestegingsrjocht
Other Titles: Ruimte om bij Europese aanbestedingen eisen te stellen ten aanzien van het beheersen van de Friese taal
Authors: Schuurman, P
Keywords: aanbestedingsrecht
Europese aanbestedingen
Friese taal
Issue Date: 10-Oct-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de ruimte die er bestaat in het aanbestedingsrecht om bij de aanbesteding van aanbestedingsplichtige overheidsopdrachten voor diensten eisen te stellen tav het gebruik of de beheersing van de Friese taal.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3666
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWPSchuurmanaugustus2010.pdf404.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.