Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3687
Title: Classificatie van investeringscrediteuren en winststuringsonderzoek: wat is de impact van de classificatie van investeringscrediteuren in het kasstroomoverzicht op het onderzoek naar winststuring, gebaseerd op het in de literatuur meest gebruikte discretionaire accruals model?
Authors: Hoed, R H den
Keywords: winststuring
kasstroomoverzicht
investeringscrediteuren
discretionaire accruals model
Issue Date: 13-Oct-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag wat de impact is van de classificatie van investeringscrediteuren op het onderzoek naar winststuring gebaseerd op het discretionaire accruals model.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3687
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWRHdenHoedjuni2010.pdf283.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.