Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3721
Title: Modaliteiten en knelpunten bij de invoering van een CSCW-systeem in een organisatie met een sterk geografisch verspreide kantooromgeving
Authors: Vlieghe, K.G.A.
Keywords: CSCW
kantooromgeving
Issue Date: 28-Jun-2007
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit verslag rapporteert over het onderzoek naar een aantal modaliteiten en knelpunten bij de invoering van een CSCW-systeem in een organisatie met een geografisch verspreide kantooromgeving. Vertrekkend van een verkennende literatuurstudie over CSCW enerzijds en over interventies bij een organisatieverandering anderzijds werd verdere literatuurstudie aangewend om aandachtspunten rond deze problematiek te noteren. Deze aandachtspunten lieten toe om een aantal standpunten te formuleren waarin beschreven wordt hoe men het best deze invoering zou aanpakken. Na toetsing van deze standpunten aan de bevindingen van experts werden ze op hun bruikbaarheid getest in een concrete casus.
Description: voorzitter: prof. dr. Gerrit van der Veer, begeleider: ir. Paul Oord
URI: http://hdl.handle.net/1820/3721
Appears in Collections:MSc Computer Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INFKGAVlieghejuni2007.pdf763.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.