Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3724
Title: De waarden van architectuur: In drie stappen naar toetsbare architectuurprincipes
Authors: Loon, A.J. van
Keywords: Enterprise-architectuur
ict
Issue Date: 27-Oct-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Enterprise-architectuur heeft tot doel invulling te geven aan de beheersing van bedrijfsprocessen en informatietechnologie, met name gericht op de samenhang en consistentie tussen deze twee. Architectuur geeft richting bij ontwerp en ontwikkeling van organisaties en systemen en gebruikt met name modellen en principes als instrument om deze ontwikkeling te begeleiden. De architectuurprincipes zijn het onderwerp van deze scriptie, waarbij met name wordt gekeken hoe het effect van deze principes getoetst kan worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3724
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20110915_Loon_1.pdf495.68 kBAdobe PDFView/Open
INF_20110915_Loon_2.pdfDeel II: Bijlagen466.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.