Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3726
Title: De impact van servervirtualisatie op de ITIL-beheerprocessen
Authors: Kamer, J.
Keywords: ITIL
virtualisatie
Issue Date: 27-Oct-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wat is de impact op de ITIL-processen bij het gebruik van servervirtualisatie? Een algemene conclusie is dat virtualisatie wel impact heeft op de processen en bedrijfsvoering, maar dat de procesbeschrijvingen zelf niet veranderen. Processen worden sneller of beter doorlopen. De voordelen van virtualisatie worden pas optimaal benut wanneer de ITIL-processen op de nieuwe gevirtualiseerde omgeving en bedrijfsvoering zijn afgestemd. Uit het onderzoek blijkt dat de ITIL-processen opnieuw moeten worden doorgelicht en waar nodig bijgeschaafd. Virtualisatie levert mogelijkheden voor schaalvergroting, flexibiliteit en hogere continu├»teit. Indien goed uitgevoerd, kan virtualisatie ervoor zorgen dat de IT-organisatie een hoger stadium van volwassenheid bereikt, en zo beter kan voldoen aan de business-behoeften. Virtualisatie sluit dus aan bij de doelstelling van ITIL, maar komt zeker niet zonder uitdagingen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3726
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20101207_Kamer.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.