Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3728
Title: Zaakgericht werken - Een architectuurbeschrijving met behulp van bedrijfsregels in ADL (A Description Language)
Authors: Oene, L. van
Keywords: ADL-model
bedrijfsregels
informatiearchitectuur
procesarchitectuur
Issue Date: 27-Oct-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het opstellen van het ADL-model heeft verschillende omissies, interpretatieverschillen en inconsistenties in de dagelijkse praktijk van zaakgericht werken aan het licht gebracht. Een van de belangrijkste aanbevelingen is dan ook het verder ontwikkelen van de proces- en informatiearchitectuur van zaakgericht werken voor alle overheidsorganisaties. Dat is mogelijk als de Algemene wet bestuursrecht als uitgangspunt wordt genomen, de wet waarin is bepaald op welke wijze overheidsorganisaties hun zaken moeten afhandelen. Dit onderzoek levert hiervoor de basis: een concreet en consistent model van zaakgericht werken gebaseerd op wet- en regelgeving (AWB). Het uiteindelijke model zal een generiek toepasbaar model zijn voor alle overheidsorganisaties en biedt daarmee voordelen van kostenbesparingen, uniformiteit in de dienstverlening en betere mogelijkheden van informatie-uitwisseling.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3728
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20090722_Oene.pdf4.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.