Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3729
Title: Succesvolle sourcing van IT: een model met de factoren die het succes voor uitbesteder en leverancier beïnvloeden
Authors: Vermeire, I.
Keywords: IT-sourcing
conceptueel model
Issue Date: 27-Oct-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke (soorten) factoren op welke wijze invloed hebben op het succes van IT-sourcing, in het licht van de relatie tussen klant en leverancier. Dit exploratieve onderzoek is uitgevoerd middels drie fasen. De eerste fase is een uitgebreide literatuurstudie om de factoren te identificeren en om de meest gangbare definities van 'succes van IT-sourcing' te bepalen. De tweede fase betreft het vervatten van de geïdentificeerde factoren in een conceptueel model. Het conceptueel model is getoetst aan experts om de validiteit ervan de bepalen. De derde fase wordt gevormd door een case study, welke goed past bij exploratief onderzoek. Middels de case study is empirisch vastgesteld dat het conceptuele model (verzameling van factoren) overeenkomt met de werkelijkheid. Het conceptueel model valt te verfijnen door er vijf extra factoren aan toe te voegen, te weten een zorgvuldige overdracht van bedrijfsprocessen, een zorgvuldige due diligence door de toekomstig leverancier, besef van de impact van verzakelijking bij de klant, betrokkenheid delivery organisatie van de leverancier in de contractfase en het binnenhalen van klanten met aansluitende profielen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3729
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20081128_Vermeire.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.