Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3736
Title: Begroten van datamigratietrajecten bij vervanging van informatiesystemen
Authors: Paulissen, E.
Keywords: datamigratie
functiepuntanalyse
Issue Date: 27-Oct-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek vormt een zinvolle bijdrage aan de toegepaste wetenschap, door een op best practices gebaseerde methode te presenteren om datamigratietrajecten uit te voeren. Daarnaast zijn formules beschreven om de omvang van een datamigratietraject te bepalen. Door middel van een case studie en proof of principle worden de methode en formules getoetst. Functiepuntanalyse kan worden toegepast voor een deel van het datamigratietraject om de omvang in mensuren te bepalen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3736
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20090904_Paulissen.pdf6.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.