Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3743
Title: Het effect van klassieke achtergrondmuziek op het aanleren van Latijns vocabulaire
Authors: Bos, Joke
Keywords: Background Music
Classical Music
Learning
Music
Vocabulary
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 3-Nov-2011
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond - Over de combinatie van muziek en kennisopname bestaan verschillende theorieën. Volgens de cognitive load theorie vormt muziek een belasting voor het werkgeheugen tijdens leren. Volgens de theorie van arousal-and-mood zou muziek juist een stimulans zijn voor de opname van kennis. Doel – Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of een leerling beter in staat is om Latijns vocabulaire te reproduceren als er tijdens het studeren in de klas klassieke muziek op de achtergrond aanwezig is. Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp - Leerlingen van 14 tot 16 jaar van twee klassen havo en een klas vwo leerden Latijnse woorden onder verschillende muziekcondities. Na afloop maakten zij een scoretest en vulden een vragenlijst in. Na twee weken volgde een retentietest. Alles speelde zich af in klaslokalen van de school van de leerlingen. Het onderzoek werd gedaan in de laatste maand van het schooljaar (juni 2010). De onafhankelijke variabelen zijn muzieksoort, geslacht, opleidingsniveau, waardering en studiemogelijkheid. De afhankelijke variabelen zijn score op de test en score op de retentietest. De drie muzieksoorten zijn strijkmuziek van Vivaldi, pianomuziek van Mozart en vocale muziek van Rutter. Meetinstrumenten – De leerlingen kregen vocabulairelijsten die geconstrueerd zijn uit een lesboek Latijn voor klas 1 van methode Fortuna. Mogelijk bekende woorden zijn uit de lijsten weggelaten. Ook toevoegingen over de woordsoort zijn weggelaten uit de vragenlijst. Resultaten – De resultaten laten zien dat leerlingen altijd slechter scoren als er klassieke muziek op de achtergrond te horen is. Studeren met muziek van Vivaldi geeft een beter resultaat dan studeren met muziek van Mozart of Rutter op de achtergrond. Conclusie – Binnen dit onderzoek is voor de cognitive load theorie evidentie gevonden. Het experiment toont aan dat klassieke muziek op de achtergrond een negatief effect heeft op het leren en reproduceren van Latijns vocabulaire.
Description: Bos, J. (2011). Het effect van klassieke achtergrondmuziek op het aanleren van Latijns vocabulaire. November, 3, 2011, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3743
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWJBos-03112011.pdf.pdf339.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.