Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3755
Title: Prestatie management bij olieraffinaderijen: een empirisch onderzoek naar de bijdrage van prestatie management instrumenten bij de sturing van de organisatie door de leiding van olieraffinaderijen
Authors: Westerholt, P
Keywords: prestatie management
olieraffinaderijen
Issue Date: 15-Nov-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag wat de bijdrage is van prestatie management volgens de leiding van Belgische en Nederlandse olieraffinaderijen aan de sturing van de organisatie. Daarbij wordt mn aandacht gegeven aan mogelijke verbeteringen en aan de continu├»teit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3755
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWPWesterholfsept2009scriptie.pdfscriptie571.86 kBAdobe PDFView/Open
MWPWesterholtsept2009bijl.pdfbijlage302.52 kBAdobe PDFView/Open
MWPWesterholtsept2009bijl1.pdfbijlage167.17 kBAdobe PDFView/Open
MWPWesterholtsept2009bijl4a.pdfbijlage4a85.59 kBAdobe PDFView/Open
MWPWesterholtsept2009bijl4b.pdfbijlage4b73.25 kBAdobe PDFView/Open
MWPWesterholtsept2009bijl4c.pdfbijlage4c43.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.