Open Universiteit
   About DSpace Software Open Universiteit border=

DSpace at Open Universiteit >
m. Master Thesis >
MSc Psychology >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3767

Title: Vrijwilligers in de Zorg. Visies, Ambities en Wensen van Verschillende Leeftijdsgroepen.
Other Titles: Volunteers in Health Care. Visions, Ambitions and Aspirations of different Age Groups.
Authors: Leusink, Gerda
Keywords: vrijwilligerswerk
generaties
WMO
maatschappelijke participatie
leefstijl
cultuur
Issue Date: 16-Nov-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Steeds meer mensen hebben zorg nodig, waarbij ze voor een groot deel aangewezen zijn op de beschikbaarheid van vrijwilligers (en mantelzorgers). De voornaamste bedreiging die zich voordoet, is de afname van het aantal vrijwilligers vanwege de vergrijzing en de eenzijdige samenstelling van het vrijwilligersbestand van ouderen (boven de 55 jaar). De groep jongere vrijwilligers in de leeftijd van 28 tot 43 jaar is ondervertegenwoordigd. Er bestaat wel degelijk behoefte om 'meer' te doen, maar het blijkt dat de inpassing binnen de huidige werkwijze niet aansluit op de leefstijl en ambities van jongere vrijwilligers. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen waarom de inpassing van de jongere generatie vrijwilligers in de zorg soms moeizaam verloopt binnen het huidige vrijwilligerswerk.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3767
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:

File Description SizeFormat
AO_Leusink_2011.pdf29.2 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2003 - 2010 Open Universiteit - Feedback