Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3770
Title: Bevlogenheid is geen Bevlieging
Other Titles: Engagement is not a Spur of the Moment
Authors: Schakel, Klaas-Wim
Keywords: werkdruk
autonomie
distributieve rechtvaardigheid
procedurele rechtvaardigheid
interactionele rechtvaardigheid
bevlogenheid
Issue Date: 16-Nov-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Doel van dit onderzoek is om vast te stellen of autonomie samenhangt met bevlogenheid en of autonomie het effect van werkdruk op bevlogenheid modereert. Daarnaast wordt onderzocht of affectieve betrokkenheid de relatie medieert tussen de onafhankelijke variabelen distributieve, procedurele en interactionele rechtvaardigheid enerzijds en de afhankelijke variabele bevlogenheid anderzijds.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3770
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Schakel_2011.pdf56.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.