Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3776
Title: Slachtoffers van pestgedrag en de relatie met ziekteverzuim: de rol van leiderschap, baanonzekerheid en sociale steun.
Other Titles: Victims of mobbing and the relation with absenteeism: the roll of leadership, jobinsecurity and social support.
Authors: Wendel de Joode, Christie van
Keywords: pesten
autocratisch leiderschap
laissez-faire leiderschap
baan(on)zekerheid
ziekteverzuim
sociale steun
Issue Date: 16-Nov-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek zijn relaties onderzocht tussen pestgedrag en ziekteverzuim en de rol daarin van baanonzekerheid, leiderschapstijl en sociale steun. Op basis van het model van Hubert et al. (2001), en het Job-Demand-Support model (Johnson & Hall, 1994) werd voorspeld dat baanonzekerheid en autocratisch en/of laissez-faire leiderschap leidt tot gepest worden, dat gepest worden leidt tot ziekteverzuim, en dat sociale steun de relatie tussen gepest worden en verzuim modereert.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3776
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Wendel_de_Joode_van_2011.pdf13.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.