Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3793
Title: Pluralistic Ignorance en Attitudes met betrekking tot Alcoholgebruik bij Jonge Adolescenten in de Leeftijd van 12 tot en met 15 Jaar
Other Titles: Pluralistic Ignorance and Attitudes regarding Alcohol Use among Young Adolescents, Ages 12 to 15
Authors: Groothuizen, J.E.
Keywords: Pluralistic Ignorance
Alcoholgebruik
Attitudes
Jonge Adolescenten
Issue Date: 17-Nov-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek focust zich op alcoholgebruik onder jonge adolescenten van 12 tot en met 15 jaar. In de Verenigde Staten is de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol 21 jaar. Onderzoek naar drankgebruik op te jonge leeftijd, gaat dan ook veelal over adolescenten tussen de 18 en 20 jaar oud. In Nederland is de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol vastgesteld op 16 jaar. Onderzoek naar drankgebruik onder te jonge adolescenten, moet zich dus centreren rondom een jongere leeftijdsgroep.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3793
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Groothuizen_2011.pdf30.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.