Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3799
Title: Het DRAMA van de ONEINDIGE WIL. Zelfmoord bij Schopenhauer en Durkheim. Een psychologische, vergelijkende analyse.
Other Titles: The TRAGEDY of the ENDLESS WILL. Suicide in Schopenhauer and Durkheim. A psychological, comparative analysis.
Authors: Koll, Patty
Keywords: Schopenhauer
Durkheim
zelfmoord
anomie
Issue Date: 17-Nov-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze vergelijkende analyse is onderzocht wat de psychologie van Schopenhauer en Durkheim behelst, hoe deze tot uiting komt in het thema ‘zelfmoord’ en welke parallellen er tussen beiden met betrekking tot zelfmoord getrokken kunnen worden. Daarnaast is onderzocht of hun denkwijzen nog binnen de huidige psychologische kaders (van het zelfmoordonderzoek) passen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3799
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Koll_2011.pdf38.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.