Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3800
Title: Gezondheid en sociaal delen van emoties Relaties met sociale verbanden en gezinsfasen
Other Titles: Health and social sharing of emotions Relations with social connections and stages of the family life cycle
Authors: Kroeze, Antoinette A.A.H.
Keywords: sociale verbanden
gezinsfasen
sociaal delen
Issue Date: 17-Nov-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In een surveyonderzoek onder een heterogene groep van 200 autochtone volwassen Nederlanders met een partnerrelatie werd geen ondersteuning gevonden voor de geldigheid van de hypothese dat het sociaal delen van emoties de gezondheidsbeleving positief be├»nvloedt. Er werd nagegaan of de gezinsfase waarin men zich bevindt, alsook het verband waarin men sociaal deelt een modererende werking hebben op deze vermeende relatie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3800
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Kroeze_2011.pdf157.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.