Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3803
Title: Slachtoffers van pesten op het werk: Een onderzoek naar copingstrategie, persoonlijkheid, geslacht, psychische gezondheid en hun onderlinge samenhang.
Authors: Marcelis, Tamara
Keywords: pesten op het werk
copingstrategie
persoonlijkheid
geslacht
psychische gezondheid
Issue Date: 17-Nov-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek werd, door middel van een vragenlijst (opgebouwd uit de NAQ UCL, SCL-90 en NEO-FFI), de relatie tussen pesten en gezondheid onderzocht en of deze relatie gemedieerd werd door coping. Daarnaast is de relatie tussen pesten en coping met persoonlijkheidskenmerken als moderator onderzocht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3803
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Marcelis_2011.pdf16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.