Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3806
Title: (On)Voorgelicht een Keizersnede Ondergaan. Een vergelijkende studie naar Per- en Postoperatieve Angst, Besef van Controle en de Postoperatieve Verblijfsduur bij Acute en Geplande Keizersneden
Other Titles: Caesarean Section: the Informed and Uninformed Patient.A comparative study of Peri- and Postoperative Anxiety, Sense of Control and the Postoperative Duration of Stay
Authors: Oldenbroek, Alice
Keywords: sectio caesarea
angst
controlebesef,
postoperatief ziekenhuisverblijf
locus of control
Issue Date: 17-Nov-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek vergelijkt de groep van primaire SC-patiënten met de groep van secundaire SC-patiënten qua per- en postoperatieve angst, per- en postoperatief besef van controle en postoperatief verblijf in het ziekenhuis. Ook wordt gekeken of patiëntenvoorlichting samenhangt met minder angst, meer controlebesef en een kortere postoperatieve verblijfsduur bij deze twee groepen patiënten. Er wordt gecontroleerd voor de modererende werking van ‘eerdere vaginale bevallingen’, ‘eerdere SC’s’ en ‘premorbide psychische situatie’ op de relatie tussen primaire/secundaire SC én angst, controlebesef en postoperatief ziekenhuisverblijf.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3806
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Oldenbroek_2011.pdf16.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.