Open Universiteit
   About DSpace Software Open Universiteit border=

DSpace at Open Universiteit >
c. Learning & Cognition >
1. LC: Publications and Preprints >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3828

Title: Verschil tussen hoogbegaafd en excellent. Naar optimaal onderwijs
Authors: Mooij, Ton
Keywords: hoogbegaafde leerlingen
cognitief excellente leerlingen
schoolproblemen
schoolinnovatie
beginkenmerken en passend onderwijs
preventief onderwijs
Issue Date: 30-Nov-2011
Abstract: ‘Cognitief hoogbegaafd zijn’ van een leerling in groep 1 is relatief eenvoudig vast te stellen omdat er dan nog weinig negatieve effecten zijn van gedwongen onderpresteren. Na enkele jaren in school is dit echter aanzienlijk moeilijker geworden. ‘Excellent’ is een leerling wanneer die behoort tot de 10% besten wat betreft cognitieve of andere prestaties. Deze omschrijving wordt momenteel vaak gehanteerd. Een probleem hierbij is dat er altijd cognitief excellente leerlingen zijn - ofschoon deze niet de cognitief hoogbegaafden behoeven te zijn. Dit probleem wordt vergroot in het huidige excellentiebeleid waarin vrijwel geen aandacht wordt gegeven aan leerlingen in de groepen 1 en 2. Geconcludeerd wordt dat er voor de cognitief hoogbegaafden dan wel excellenten in de groepen 1 en 2 ook passend onderwijs dient te zijn. Aan de mogelijke realisatie hiervan wordt aandacht gegeven.
Description: Mooij, T. (2011). Verschil tussen hoogbegaafd en excellent. Naar optimaal onderwijs. Didactief, 41(9), 13. Available at http://www.didaktief.nl/nieuws/10615-verschil-tussen-hoogbegaafd-en-excellent.html
URI: http://hdl.handle.net/1820/3828
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:

File Description SizeFormat
20110927 Manuscript voor Didaktief.pdf44.27 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2003 - 2010 Open Universiteit - Feedback