Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3879
Title: Het rijksinpassingsplan als gereedschap voor de verwezenlijking van nationaal ruimtelijk beleid: 'Bankschroef of precisie-instrument?'
Authors: Voogd, Albert
Keywords: Wet ruimtelijke ordening
ruimtelijk bestuursrecht anno 2011
nationale omgevingswetgeving
rijksinpassingsplan
Issue Date: 14-Dec-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze scriptie beoogt een antwoord te geven op de vraag: 'Kan gesteld worden dat met het rijksinpassingsplan een passend - dat wil zeggen een enerzijds juridisch correct en compleet en anderzijds voor ons democratische bestel acceptabel - instrument, tot stand is gekomen voor de effectuering van zaken van nationaal belang?'
URI: http://hdl.handle.net/1820/3879
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voogd A.pdf765.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.