Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3905
Title: Wiki-games: Wiki-gebaseerde games in het hoger onderwijs
Authors: Van Rosmalen, Peter
Westera, Wim
Keywords: Wiki-games
SURFNet/Kennisnet
serious games
Wiki
Issue Date: 19-Dec-2011
Abstract: De doelstelling van Wiki-games is het wegnemen van misconcepties die het gebruik van games voor leren en onderwijzen belemmeren en hierbij aansluitend een laagdrempelige ‘best practice’ ontwikkelen die de ontvankelijk voor games vergroot. De presentatie geeft een overzicht van het resultaat van het project Wiki-games. Argument, is een Wiki-game, waarin teams argumenten uitwisselen met een tegenstander over een bepaalde stelling. Met een pakkende inleiding, argumenten, tegenargumenten en een slotconclusie verdedigt elk team zijn opvatting. Er mag gebruik gemaakt worden van "extern bewijs" en "cheats". Hoe beter een team dat doet hoe hoger zijn score is. Het team met de hoogste score komt in de "Hall of Fame". De presentatie behandelt het ontwerp en de evaluatie van Argument. Argument is vrij beschikbaar inclusief handleiding (http://wiki-games-argument-sjabloon.wikispaces.com/).
Description: Van Rosmalen, P., & Westera, W. (2011, 17 februari). Wiki-games: Wiki-gebaseerde games in het hoger onderwijs. Presentatie op SURF Academy: Seminar innovatie en inspiratie, Utrecht, Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3905
Appears in Collections:2. LMedia: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LMP-SeriousGames-Wiki-games-Argument.pdf287.65 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons