Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3907
Title: Zelfsturing gaat niet vanzelf. Onderzoek naar sturingsactiviteiten Pabo-studenten en lerarenopleiders
Authors: Bolks, Tonnis
Van der Klink, Marcel
Keywords: Leraren
zelfsturing
Issue Date: 2011
Publisher: Velon
Abstract: In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek onder eerstejaars studenten van de PABO. Het betrof onderzoek naar de mate waarin zij in het kader van hun stage in staat zijn hun eigen leervragen te sturen. Data is verzameld bij studenten en hun begeleiders door middel van een vragenlijst, observaties en een focus groep discussie
Description: Bolks, T., & Van der Klink, M. (2011). Zelfsturing gaat niet vanzelf. Onderzoek naar sturingsactiviteiten Pabo-studenten en lerarenopleiders. Velon Tijdschrift, 32(4), 4-11.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3907
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zelfsturing gaat niet vanzelf.pdf539.66 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons