Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3964
Title: Op weg naar een model voor het leren organiseren van digitale informatie
Authors: Walhout, Jaap
Brand-Gruwel, Saskia
Martens, Rob
Keywords: Op weg naar een model voor het leren organiseren van digitale informatie
information literacy
Issue Date: 22-Dec-2011
Abstract: Wanneer je wilt weten wat de langste rivier van Afrika is of informatie wil verzamelen over hoe om te gaan met een bepaalde ziekte, het internet is de plaats om informatiebronnen te vinden. Met de opkomst van internet werd de toegang tot informatie voor iedereen laagdremplig. Waar het internet in het begin vooral door eenrichtingsverkeer werd gekenmerkt, heeft er het laatste decennium een transformatie plaatsgevonden naar een plaats waar iedereen gemakkelijk informatie, opinies, verhalen en creatieve uitingen kan bijdragen, delen en mixen (Martens, 2007). In een samenleving waar zo’n overvloedige, bijna ongelimiteerde, stroom aan informatie wordt gecreëerd, is het zonder meer noodzakelijk dat men in staat is om met deze overvloedigheid om te gaan. In staat zijn om informatie te zoeken, vinden, evalueren, selecteren, verwerken, ordenen en te presenteren om nieuwe kennis te verwerven is een essentiële set aan vaardigheden voor de 21ste eeuw. Dit wordt gedefinieerd als informatievaardigheden (Brand-Gruwel, Wopereis, & Walraven, 2009; Brand-Gruwel, Wopereis, & Vermetten, 2005; Eisenberg & Berkowitz, 1990; Moore, 1995; Wolf, Brush, & Saye, 2003). Ook voor hun studie zoeken leerlingen en studenten in een variëteit aan bronnen om zich te informeren over een bepaald onderwerp. Het internet is daarbij tegenwoordig ook de primaire bron van informatie. Ondanks de verruimde mogelijkheden leidt dit ook tot problemen. Onderzoek toont namelijk aan dat veel studenten niet in staat zijn om informatieproblemen succesvol op te lossen (o.a. Walraven, Brand-Gruwel & Boshuizen, 2008), waarbij met name problemen ontstaan bij het ordenen en structureren van gevonden informatie (Stadtler & Bromme, 2008). In dit paper presenteren we een theoretisch raamwerk om deze problemen in het ordenen van internetgebaseerde informatie aan te pakken en de mechanismen waarmee rekening moet worden gehouden. Daarnaast zullen een aantal aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de instructie. Speciale aandacht gaat hierbij naar het ontwerpen van adaptieve instructie die is ingebed in het curriculum.
Description: Walhout, J., Brand-Gruwel, S., & Martens, R. (2011, June). Op weg naar een model voor het leren organiseren van digitale informatie. Paper presented at the 39th Onderwijs Research Dagen (ORD), Maastricht, The Netherlands.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3964
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ORD-paper 2011 Walhout, Brand-Gruwel & Martens.pdf84.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.