Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3965
Title: De ICT architectuur bij Business Intelligence
Authors: Pohlmann, Bart
Keywords: BI
informatievoorziening
EDW
architectuurmodel
architectuurprincipe
Issue Date: 22-Dec-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Naast een bedrijfskundige benadering van Business Intelligence (BI) kan deze ook worden beschouwd vanuit de technologie. Hierbij ligt de nadruk op de ICT middelen die worden ingezet bij het inrichten van BI. In deze studie is onderzocht uit welke componenten een BI ICT-architectuur is opgebouwd en welke principes hierbij een rol spelen. Op basis van literatuur is vastgesteld dat een generiek model voor een BI ICT-architectuur bestaat uit: de Bronsystemen, het Enterprise Data Warehouse (EDW) en de BI-instrumenten. Het EDW zelf is onderverdeeld in een Data Staging In, het Central Warehouse en het Data presentatie gebied, eventueel aangevuld met een Operational Data Store. Vanuit de empirische studie zijn twee conceptuele afwijkingen vastgesteld; de Pre-Staging en de Data Staging Out. De Pre-Staging is een buffer waar de data uit bronsystemen tijdelijk kan worden opgeslagen voordat deze verder verwerkt zal worden in het EDW. De Data Staging Out is een opslaggebied voorafgaand aan het Data presentatie gebied waardoor bedrijfsregels en overige activiteiten zoveel mogelijk eenmalig op de data worden toegepast. Voor het beschrijven van een BI ICT-architectuur worden naast modellen ook principes gebruikt. Zowel in de theorie als empirie is een groot aantal principes vastgesteld, kenmerkend is dat deze veelal betrekking hebben op de gegevens of informatie. De resultaten van deze studie kunnen worden gebruikt bij het opzetten van een generieke BI architectuur, hierdoor zal de slagingskans van toekomstige BI implementaties worden vergroot.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3965
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20111213_Pohlmann.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.