Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/3967
Title: Sturing en organisatie van de ICT bij een servicegerichte architectuur
Authors: Graaf, Tim de
Keywords: Service oriëntatie
IT-Governance
SOA governance
ICT beheer
Issue Date: 22-Dec-2011
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De doelstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: Inventariseren welke governance mechanismes door organisaties worden ingezet voor het besturen van hun SOA en bepalen welke invloed dit heeft op het organiseren van de ICT. Het doen van aanbevelingen over de wijze waarop organisaties de sturing en organisatie van de ICT kunnen vormgeven, zodat zij de doelen – die zij nastreven met hun SOA – daadwerkelijk kunnen behalen. De literatuurstudie en het empirische onderzoek hebben geleid tot diverse conclusies. Op basis van deze conclusies zijn er tot slot enkele aanbevelingen opgesteld. Deze aanbevelingen zijn bedoeld voor zowel organisaties die de overstap naar SOA nog willen maken als organisaties die de overstap al gemaakt hebben en hun governance en het organiseren van de ICT verder willen vormgeven.
URI: http://hdl.handle.net/1820/3967
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20111213_Graaf.pdf2.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.