Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4022
Title: Flexibel leren. Literatuurstudie ter inventarisatie van visies op flexibilisering. Bijdrage van Werkpakket 3 project Servicecentrum Leven Lang Leren Limburg
Authors: Hoogveld, Bert
Keywords: flexibel leren
flexibilisering van onderwijs
tijd
plaats
programma
curriculum
Issue Date: 30-Dec-2011
Abstract: Aan het concept flexibilisering is in de proefprojecten van het project op heel verschillende manieren invulling gegeven. Belangrijke instrumenten bij de invulling van het concept tijdens het project zijn procedures voor vaststellen van Eerder Verworven Competenties en ontwikkeling van elektronische portfolio's. Beide instrumenten zijn voorwaarden voor de deelnemende instellingen om studenten te laten in- of doorstromen. Tijdens pilots kwamen een groot aantal aspecten van flexibel leren aan het licht die in interviews (Hoogveld, Kok & Helsdingen, 2011) met de betrokkenen verzameld zijn. Deze leveren geen eenduidig beeld op van flexibilisering en bijbehorende werkwijzen. In een nog uit te voeren Groep Concept Mapping (Trochim, 1989) worden de concepten van flexibiliseren die in de interviews geïnventariseerd werden, door de betrokkenen door middel van 'cardsorting' geordend en op belangrijkheid en haalbaarheid gescoord. Om de weergave van concepten niet eenzijdig op de resultaten uit één project te laten steunen, wordt naast de inventarisatie binnen de pilots een literatuurstudie uitgevoerd naar het concept flexibilisering. De resultaten daarvan vullen de statements over flexibel leren uit de Groep Concept Mapping studie aan.
Description: Hoogveld, A. W. M. (2011, augustus). Flexibel leren. Literatuurstudie ter inventarisatie van visies op flexibilisering. Bijdrage van Werkpakket 3 project Servicecentrum Leven Lang Leren Limburg. Heerlen, Nederland: Project Leven Lang Leren Limburg.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4022
Appears in Collections:4. LC: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Flexibel leren-literatuurstudie.pdf871.29 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons