Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4023
Title: Innovatieve methoden- en techniekenonderwijs: een schot in de roos?
Authors: Van den Boom, Gerard
Keywords: IMTO
Onderzoekscompetentie
Issue Date: 2011
Publisher: Open Universiteit, faculteit Psychologie
Abstract: Dit artikel behandelt de aanloop, de ambitie en de uitwerking van het IMTO project. Geconcludeerd wordt dat het statistiek- en methodenonderwijs er beter voorstaat dan bij de start, maar dat verdere invulling nodig is. Bijdrage aan Liber Amicorum voor dr. Hans van Buuren ter gelegenheid van zijn afscheid als hoofddocent statistiek en methoden en technieken van onderzoek aan de Open Universiteit.
Description: Van den Boom, G. (2011). Innovatieve methoden- en techniekenonderwijs: een schot in de roos? In E. Bakker, W. Giesbertz, J. von Grumbkow, & T. Houtmans (Red.), Ontwikkeling van de Onderzoekscompetentie aan de Open Universiteit (pp. 109-113). Heerlen, Nederland: Open Universiteit, Faculteit Psychologie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4023
ISBN: 9789035817975
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
InnovatieveMethoden-enTechniekenOnderwijs-Een-schot-in-de-roos.pdf192.14 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons