Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4055
Title: Vergelijkende studie van modelgebaseerde software engineering methodologieën in een architectuurgeoriënteerd ontwerp
Authors: Cornelis, Clem
Keywords: software engineering
architectuurgeoriënteerd ontwerp
Issue Date: 5-Jan-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De technische ontwikkeling van software is een ingewikkelde en tijdrovende activiteit die bestaat uit een proces, een architectuur en een notatie. Softwareontwikkelaars moeten oog hebben voor de waarde van deze aspecten om tot een 'goed' ontwerp van een grootschalig IT-project te kunnen komen. De evaluatie van methodologieën kan in de praktijk niet los staan van de visie die een organisatie of bedrijf op het gebruik van softwarearchitectuur en standaard ontwerpoplossingen heeft. Het is immers aan de organisatie om veel van de geschetste facetten door een eigen eisenpakket aan te scherpen tot criteria. Pas als het duidelijk is hoe bijvoorbeeld het gebruik van patronen binnen het organisatie-specifiek ontwikkelproces past, kunnen de verwachtingen voor ondersteuning een concrete vorm aannemen. Met een duidelijke visie en context kan de organisatie relevante facetten concretiseren in een evaluatiereferentiekader. In een dergelijk referentiekader worden de abstracte facetten concrete eisen en verwachtingen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4055
Appears in Collections:MSc Computer Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20050531_cornelis.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.