Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4064
Title: De effecten van autonomie ondersteuning in hypermedia leeromgevingen
Authors: Gorissen, Chantal
Kester, Liesbeth
Brand-Gruwel, Saskia
Martens, Rob
Keywords: Motivation
Self-Determination Theory
Autonomy
Hypermedia
Issue Date: 12-Jan-2012
Abstract: In deze studie onderzochten we de onderzoeksvraag of autonomie ondersteuning bij het leren met hypermedia leeromgevingen leidt tot verschillen in typen motivatie, ervaren cognitieve belasting en leerprestaties van de leerling vergeleken met volledige learner control of system control. Ook werd er rekening gehouden met de academische zelf regulatie stijl (ASRS)van de leerling. Een totaal van 69 leerlingen van groep 7 van de basisschool heeft deelgenomen. Verdeeld over drie condities, waarin leerlingen dezelfde opdrachten kregen, maar verschilde type controle, hebben zij videomateriaal bestudeert. De resultaten lieten zien dat er geen verschillen waren van de condities op de leerresultaten, ervaren cognitieve belasting en taakmotivatie. De academische zelf regulatie stijl (ASRS) van de leerlingen had echter wel invloed op de mannier waarop leerlingen omgingen met de hypermedia omgeving. Leerlingen met een autonome ASRS voelden zich meer competent in de system controlled leeromgeving. Leerlingen met een gecontroleerde ASRS gaven aan meer cognitieve belasting te ervaren bij zowel het aken van de taken en de toetsen. De ASRS had ook een significatie invloed op de proportie van het advies dat werd op gevolgd in de autonomie ondersteunende conditie. Leerlingen met een autonome ASRS volgend hierbij significant mee advies op vergeleken met leerlingen met een gecontroleerde ASRS.
Description: Gorissen, C. J. J., Kester, L., Brand-Gruwel, S., & Martens, R. L. (2011, juni). De effecten van autonomie ondersteuning in hypermedia leeromgevingen. Presentatie tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD), Maastricht, Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4064
Appears in Collections:2. LC: Presentations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft PowerPoint - ORD 2011 Chantal Gorissen.pdf666.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.