Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4067
Title: Complexiteitreducerende maatregelen en concepten bij unit-, component- en integratietesten van objectgeoriënteerde systemen
Authors: Simons, Jan
Keywords: software testing
software development
computer programming
Issue Date: 12-Jan-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit werk wordt verslag uitgebracht over het onderzoek naar een set van maatregelen waarvan verwacht werd dat zij de complexiteit van unit-, component- en integratietesten zouden verlagen. Meer specifiek is hierbij gekeken naar een omgeving waar vooral Java en C# als programmeertalen worden gebruikt. Uit het gevoerde onderzoek blijkt dat een eerste belangrijke maatregel erin bestaat unit-, component- en integratietesten als structureel onderdeel van het ontwikkelproces in te richten. Automatische ondersteuning van dit deelproces is hierbij cruciaal. Parallel ontwikkelen van testsoftware en productiecode lijkt hier de meeste vruchten af te werpen. Het voortdurende voldoende afdekken van productiecode door testcode laat een continue kwaliteitscontrole tijdens het ontwikkelproces toe. De ondersteuning door een goed testraamwerk zoals JUnit en NUnit is hier zeer effectief gebleken. Omdat de inspanning geleverd bij unit-, component- en integratietesten voor het grootste gedeelte bestaat uit de testsoftwareontwikkeling zijn ook maatregelen nodig die het ontwerpen en implementeren van testsoftware minder complex maken. Uit de experimenten blijkt dat generische testtype-implementaties een complexiteit reducerend vermogen hebben. Niet alleen zorgen ze voor een globale reductie van het aantal regels code in een testsuite, ook de reductie van de cyclometrische complexiteit van testcase-implementaties is een gevolg. Uit proeven blijkt bovendien dat softwarepatronen een algemene belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het reduceren van de complexiteit van testsoftwareontwikkeling. Zowel bij de specificatie, het ontwerp als de implementatie van testcases reiken ze algemene oplossingen aan. Naast de ontwerppatronen van de Gang Of Four , zijn de C# en Java idioms ToString en Equals en de testpatronen van Robert V.Binder belangrijke hulpmiddelen. Daarnaast tonen metingen aan dat het toepassen van recursieve groeperingconcepten die testcases en testsuites bundelen tot een abstracter geheel een complexiteitreducerend potentieel bezitten. Dit laatste blijkt niet alleen belangrijk te zijn bij het ontwerp van testsoftware. Meer nog tijdens de analyse van testresultaten blijken groeperingconcepten een fundamentele rol te spelen. Samen met het gebruik van assert-methoden, die doelgericht in testsoftware verwachte met actuele resultaten vergelijken, leveren zij de sleutels tot een overzichtelijke rapportering van testresultaten. Enkel de relevante gegevens worden zowel op het niveau van de globale allesomvattende testsuite als het niveau van individuele testcases in deze rapportering weergegeven. Tenslotte blijkt uit dit onderzoek dat heel wat gereedschap in de open-source gemeenschap kan worden gehaald die de samenstelling van een praktisch inzetbaar raamwerk voor unit-, component- en integratietesten mogelijk maakt. Een integratie met commerciële tools is hierbij perfect mogelijk.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4067
Appears in Collections:MSc Computer Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simons_verslag_CS_2003.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.