Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4069
Title: Parallellisatie in regelgrafen
Authors: Hoeve, Jan
Keywords: parallellisatie
bedrijfsregels
regelgrafen
Issue Date: 12-Jan-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit afstudeerverslag beschrijft de mogelijkheid tot parallellisatie van het algoritme dat zorg draagt voor het afleiden van regelgrafen. Uit de literatuur blijkt dat regelgrafen moeten worden opgedeeld in partities om dit algoritme te kunnen parallelliseren. Deze partities kunnen dan worden aangeboden aan de deelnemende processoren, waar een dynamisch load balancing systeem ervoor zorgt dat processoren aan het werk blijven. Uiteraard is ook communicatie en synchronisatie tussen de partities onderling nodig. De literatuur raadt aan om vanaf het begin hier goed op te letten. Dus op voorhand moeten al geen overduidelijke communicatie en synchronisatie bottlenecks worden gecreëerd. De literatuur waarschuwt echter ook duidelijk om van te voren niet alle bottlenecks te willen vermijden; het is beter om achteraf te meten waar bottlenecks zitten, en deze dan gericht te verhelpen. Op basis van deze informatie vanuit de literatuur is een software voor een parallelle afleiding geschreven en zijn hier experimenten mee uitgevoerd om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Uit deze experimenten blijkt dat het afleidingsalgoritme door parallelliseren een factor 2.4 versneld wordt. Wat ook uit de metingen blijkt, is dat de efficiëntie maar 25% is; dus 75% van de tijd verkeert een processor in een blocking toestand. Het blijkt dat veel processoren, veel partities en een lage verbondenheid de beste combinatie is om een zo hoog mogelijke versnelling te bereiken. Er zijn drie oorzaken aan te wijzen voor deze matige efficiëntie en de beperkte versnelling: 1) Tussen de partities zitten soms cycles. Daardoor moeten de partities iteratief verwerkt worden wat een sterk negatieve invloed heeft op de afleidingstijd. Een aanbeveling is dus om er zorg voor te dragen dat partities geen cycles hebben. 2) Er liggen afhankelijkheden tussen de partities die ‘opgelost’ moeten worden voordat een volgende partitie verwerkt kan worden, wat ook een negatieve invloed heeft op de afleidingstijd. Dit gedrag is inherent aan regelgrafen. Duidelijk is wel dat grafen met een lage verbondenheid op dit punt de meeste parallellisatie winst kennen. 3) Los van bovenstaande oorzaken bevinden de processoren zich namelijk vaak in een blokkerende toestand. Dit synchronisatie probleem zou in een vervolgonderzoek verder onderzocht kunnen worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4069
Appears in Collections:MSc Computer Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JanHoeve_verslag_CS_2011.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.