Open Universiteit
   About DSpace Software Open Universiteit border=

DSpace at Open Universiteit >
j. Instellingsbreed Onderwijs Programma >
2. IPO Presentations and Workshops >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4084

Title: SEIN+. Presentatie voor Informatiemarkt “Dag van het Onderwijs”
Authors: Wagemans, Leo
Keywords: Permanente cursusevaluatie
Webgebaseerd
Monitoring kwaliteit
Signalerend onderzoek
Vragenlijsten
StumisOnline
Rapportage
Issue Date: 20-Jan-2012
Abstract: Op de Dag van het Onderwijs (8 december 2011), die jaarlijks wordt georganiseerd door het IPO (Instellingsbreed programma onderwijs), wordt op de Informatiemarkt SEIN+ gepresenteerd. SEIN (Signalerend Evaluatie Instrument) is een instrument voor continue online cursusevaluatie, waarmee de Open Universiteit voortdurend de kwaliteit van haar onderwijs evalueert. Deze cursusevaluatie is onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van de instelling. Gebruikmakend van de ICT-mogelijkheden is een instrument ontwikkeld dat het mogelijk maakt om het grootste gedeelte van het evaluatieproces automatisch te laten verlopen. Het doel van SEIN is om te signaleren of een cursus op relevante onderdelen voldoende scoort. Matige of slechte beoordelingen van de cursus of cursusaspecten kunnen aanleiding zijn om nader onderzoek te verrichten en kwaliteitsverhogende maatregelen te treffen
Description: Wagemans, L.J.J.M. (2011). SEIN+. Presentatie voor Informatiemarkt “Dag van het Onderwijs”. December, 8, 2011, Heerlen: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4084
Appears in Collections:2. IPO Presentations and Workshops
2. LC: Presentations

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SEIN+ (Dag van het onderwijs, 2011-12-08).pdf161.11 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2003 - 2010 Open Universiteit - Feedback