Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4086
Title: Rechtsbescherming in de Crisis- en herstelwet
Authors: Berkel, Linda van
Keywords: Crisis- en herstelwet
rechtsbescherming
Verdrag van Aarhus
relativiteitsvereiste
belanghebbende
toegang tot de rechter
rechtmatigheid
Issue Date: 23-Jan-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In hoofdstuk 1 afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet (Chw) zijn een aantal rechtsbeschermingsartikelen opgenomen. Het betreft onder andere bepalingen over de beperking van het beroepsrecht voor decentrale overheden, een ruimere mogelijkheid voor het passeren van gebreken en de invoering van een relativiteitsvereiste. Deze bepalingen zijn vergeleken met de bepalingen over toegang tot de rechter die in artikel 9 van het verdrag van Aarhus staan. De conclusie is dat een aantal rechtsbeschermingsbepalingen in de Chw niet in overeenstemming zijn met de rechtmatigheidsdoelstelling zoals die in de preambule van het verdrag van Aarhus staat. Kijk je alleen naar de letterlijke tekst van artikel 9 van het verdrag van Aarhus dan vallen de bepalingen in de Chw binnen de mogelijkheden van een nationale invulling van het bestuursprocesrecht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4086
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
berkel van.pdf645.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.