Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4133
Title: De samenhang tussen subjectief ervaren depressieve klachten en objectief gemeten veranderingen in hersenactiviteit
Other Titles: The relation between depressive symptoms and objectively measured changes in brain activity
Authors: Prak, K
Keywords: depression
QEEG
subjective and objective symptoms
brain activity
Issue Date: 8-Feb-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De doelstelling van het huidige onderzoek was meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen objectief gemeten hersenactiviteit en subjectief ervaren depressieve klachten. Vernieuwend hierbij is dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen subtypen depressie om op die manier inzicht te krijgen in verschillen in hersenactiviteit in twee verschillende groepen depressieve klachten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4133
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Prak_2011.pdf42.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.