Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4134
Title: De Relatie tussen Dagdagelijkse Gebeurtenissen, Positief Affect en Reward Experience en de Rol van Waargenomen Zelfcompetentie en Zelfwaardering
Other Titles: The Relation between Daily Events, Positive Affect and Reward Experience and the Role of Self-Efficacy and Self-Esteem
Authors: Ramaekers, D.
Keywords: Depressie
Dagdagelijkse Gebeurtenissen
Positief Affect
Reward Experience
Issue Date: 8-Feb-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Depressie is een toestand die ernstig psychisch lijden veroorzaakt en heeft, met een lifetime prevalentie van 19,2 % (Van ’t Land & Hilderink, 2007), een grote maatschappelijke impact. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk kennis over depressie te vergaren teneinde behandelingen te kunnen verbeteren. Binnen dit onderzoek werd getracht hierin bij te dragen door de relatie tussen aangename dagdagelijkse gebeurtenissen binnen hun verschillende contexten (activiteit, sociale interacties en events) en momentaan positief affect (PA) te onderzoeken. Vervolgens werd nagegaan wat de invloed is van depressie op reward experience; reward experience is de stijging in PA door het beleven van aangename dagdagelijkse gebeurtenissen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4134
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Ramaekers_2011.pdf13.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.