Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4137
Title: Cyberpesten: welke mediatietechnieken gebruiken ouders en welke zijn effectief ter preventie van cyberpesten.
Other Titles: Cyberbullying: which mediation techniques are used by parents and which are effective in preventing cyberbullying
Authors: Saenen, E.
Keywords: Cyberpesten
preventiemaatregelen
interpretatieve mediatie
coviewing mediatie
restrictieve mediatie
technologische mediatie
Issue Date: 8-Feb-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De centrale vraagstelling van deze studie is in hoeverre bestaat er een relatie tussen de mediatietechnieken die ouders gebruiken ter preventie van cyberpesten en de betrokkenheid van kinderen bij cyberpesten. Tevens werd onderzocht in hoeverre er overeenstemming is tussen ouders en kinderen over het gebruik van mediatietechnieken door ouders. Dertien van de 21 aangeschreven scholen verleenden medewerking. Dit resulteerde in 538 ingevulde vragenlijsten, waarvan 279 door kinderen en 259 door ouders (responspercentage 86.5%).
URI: http://hdl.handle.net/1820/4137
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Saenen_2011.pdf109.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.