Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4138
Title: Vechten tegen Agressie. De Invloed van Impulsiviteit en Alexithymia op Agressief Gedrag van Cliënten in de Psychiatrie en hun Wens om Agressief Gedrag te Veranderen.
Other Titles: To fight Aggression. The influence of impulsivity and alexithymia on aggressive behaviour of psychiatric patients and their willingness to change.
Authors: Schutter, M.A.M. de
Keywords: impulsiviteit
alexithymia
agressief gedrag
psychopathologie
Issue Date: 8-Feb-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan van agressief gedrag en in de bereidheid van cliënten om te werken aan verandering van agressief gedrag. Dit onderzoek zou kunnen leiden tot een benadering van agressief gedrag, die meer aansluiting zoekt bij de forensische psychiatrie of de ambulante ggz, waar agressie behandeling wordt geboden. Hier wordt een appèl gedaan op de cliënt om te werken aan gedragsverandering, meestal via deelname aan een cursus agressiehantering.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4138
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Schutter_de_2011.pdf22.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.