Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/414
Title: Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen
Authors: Hermans, Henry
De Vries, Fred
Keywords: e-learning
trends
Issue Date: 6-Jul-2005
Abstract: Het rapport E-learning trends geeft een beknopt overzicht van de trends en ontwikkelingen op het gebied van e-learning specificaties en standaarden bij de industrie en rondom niet-technische onderwerpen zoals copyrights. In het rapport worden 17 trends besproken en vier cases gepresenteerd die inzicht geven in de procesgang rond een aantal thema?s: het gezamenlijk ontwikkelen van digitaal leermateriaal, het gezamenlijk ontwikkelen van toetsmaterialen, het leren en begeleiden op afstand en het gezamenlijk beheer en onderhoud. Het rapport is opgesteld op initiatief van de Stuurgroep ELO. Het is gericht op onder meer ICTO-medewerkers en informatiemananagers en biedt aangrijpingspunten voor hoger onderwijsinstellingen bij de uitwerking van de eigen koers.
Description: Hermans, H. & de Vries, F. (2004). Gezamenlijke ontwikkeling van digitale leermaterialen. In: Van Geloven, M., Koper, R. & Van der Veen, J., E-learning trends (pp. 19-21). Utrecht, Stichting Digitale Universiteit. <br>Ook beschikbaar in dspace: <a href="http://hdl.handle.net/1820/212">http://hdl.handle.net/1820/212</a>
URI: http://hdl.handle.net/1820/414
Appears in Collections:1. LN: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DU-ELO-rapport-referentie.htm320 BHTMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.