Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4145
Title: De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1
Other Titles: The Role of Sense of Coherence in Glucose regulation among People with Diabetes Type 1
Authors: Wiersma, Marja
Keywords: Diabetes type 1
Sense of Coherence
Life Event
Glucoseregulation
A1c
Zelfzorg
Issue Date: 8-Feb-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Diabetes Type 1 is een veelvoorkomende auto-immuunziekte waarbij mensen zelf de regie voeren wat betreft het reguleren van de bloedglucosewaarden. Patiënten verschillen echter sterk in de mate waarin het hen lukt om de glucosewaarden goed te houden. In hoeverre men de ziekte en het leven als begrijpbaar, hanteerbaar en zinvol beschouwd kan mogelijk deze verschillen verklaren. Het doel van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre Sense of Coherence (SOC) een verband vertoont met zelfzorg en de glucoseregulatie (A1c) waarbij gecorrigeerd wordt voor achtergrondvariabelen en meegemaakte Life Events die de glycemieregeling negatief kunnen beïnvloeden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4145
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Wiersma_2011.pdf17.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.