Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/4146
Title: De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers
Other Titles: The Influence of Job Demands and Job Resources on Psychological Fatigue and Work Satisfaction of Employees
Authors: Zanten, I. van
Keywords: werkeisen
energiebronnen
psychische vermoeidheid
plezier in het werk
Issue Date: 8-Feb-2012
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In een werksituatie hebben werknemers voortdurend te maken met werkeisen, zoals werkdruk en energiebronnen, zoals leermogelijkheden. Volgens het JD-R model van Bakker, Schaufeli en Demerouti (1999) ontstaan er psychische klachten wanneer werknemers langdurig geconfronteerd worden met hoge taakeisen gecombineerd met een gebrek aan energiebronnen. Het doel van dit scriptieonderzoek is nagaan of werkeisen en energiebronnen van invloed zijn op de psychische vermoeidheid en het plezier in het werk bij werknemers die naast hun baan een wetenschappelijke studie volgen aan de Open Universiteit Nederland.
URI: http://hdl.handle.net/1820/4146
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Zanten_van_2011.pdf26.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.